KONTAKTUJTE NÁS

IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.

0917 553 120

monika.noelova@iris-knihy.sk

 

Osobný odber

Novinky

arr3Osobný odberOd 14. 3. 2016 máte možnosť si Vašu objednávku vyzdvihnúť na výdajnom mieste v Bratislave. Nájdete...

Anketa

Ste spokojní s našimi službami?

Veľmi Veľmi 87% Priemerne Priemerne 8% Nie príliš Nie príliš 3% Vôbec Vôbec 2%

Materiálno-spotrebné normy a receptúry - komplet
posledná aktualizácia 25.8.2016
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie - aktualizácia princípov aplikácií s účinnosťou od septembra 2016.   Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb, na formovaní ktorých sa podieľajú aj zariadenia školského
naša cena 36,90 EUR

Materiálno-spotrebné normy a receptúry - komplet
img

Logika má nezastupiteľné miesto nielen pri algoritmizácii procesov usudzovania, ale je aj generátor nových koncepcií, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri rozvoji počítačovej vedy (infor­matiky). Kniha je venovaná prezentácii moderných základov logiky pre potreby informatikov, ktorí premýšľajú nad možnosťami simulácie ľudskej mysle informatickými prostriedkami. Prezentujú sa v nej nielen základy
naša cena 19,90 EUR

Úvod do logiky pre informatikov
img

Pochopenie fenoménu kultúry je aktuálne v situácii nezvyčajných zmien v politickom poli, ktoré aspoň na čas destabilizovali naše sebapochopenie. Príbeh kultúry, tak ako ho podáva autor tejto knihy, profesor filozofie a publicista, vedúci vedecký pracovník Filozofického ústavu SAV a prorektor Bratislavskej medzinárodnej školy liberálnych štúdií - napriek tomu, že sa odohráva vo filozofickom
naša cena 13,20 EUR

V zrkadle kultúry
img

Táto publikácia opisuje realitu penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti na Slovensku a miesto, ktoré v nej zastáva sociálna práca. Predstavuje sociálneho pracovníka ako aktívneho odborníka, vymedzuje jeho priestor a možnosti pri práci s odsúdenými a prepustenými. Prvá kapitola predstavuje pojem „trest“ v širších súvislostiach a jeho reálie na Slovensku. Bližšie charakterizuje a popisuje
bežná cena 9,00 EUR
naša cena 8,90 EUR

Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými
img

Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí
Cesta a nástroj k rozvoju alebo ku konfrontácii ľudstva?
Publikácia je určená predovšetkým študentom spoločenskovedných vysokých škôl, odborníkom v oblasti teórie bezpečnosti, medzinárodných vzťahov a politológie, pracovníkom decíznej sféry v oblasti bezpečnosti a obrany. Publikácia nie je len syntézou dosiaľ spracovaných teoretických problémov bezpečnosti. Obsahuje aj nové pohľady, metodologické prístupy, informácie a riešenia.   978-80-8153-054-8,
naša cena 13,20 EUR

Vedecko-technický rozvoj v 21. storočí
img

 
ROZUM - NÁVOD NA POUŽITIE Psychológia racionálneho myslenia

 

„Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie.“
                                                                                                Stefan Zweig

Na Slovensku je dostatok odborných publikácií, ktoré sa zaoberajú myslením. Je však málo takých, ktoré by zrozumiteľne a na základe dôkazov pomáhali aplikovať metódy vedeckého myslenia v každodennom živote.
Kolektív autorov ponúka túto „príručku zdravého rozumu“ nielen študentom a ich učiteľom, ale všetkým záujemcom o psychológiu. Ide o súbor esejí, ktoré prezentujú názory vedcov a pedagógov. Z rôznych pohľadov poukazujú na dôležitosť kultivovania racionality v bežnom živote a vzdelávaní.
Autori presvedčivo ukazujú, že veda neochudobňuje veci o tajomstvá a „zázraky“, z čoho ju mnohí obviňujú. Veď otvorenosť voči kritickému mysleniu umožňuje odhaľovať stále viac a fascinujúcejších záhad než sú tie, ktoré sa nachádzajú  v zjednodušených a jednoznačných výpovediach pseudovedeckých teórií. Realita je zložitejšia než si niekedy myslíme, alebo sme ochotní pripustiť.
Kniha je „povinným čítaním“ pre všetkých, ktorí sa chcú vydať dobrodružnou cestou poznania, plnou rizík i neistoty.

Objednať

 

ZmU3Nzg2N