KONTAKTUJTE NÁS

IRIS - Vydavateľstvo a tlač, s.r.o.

0917 553 120

monika.noelova@iris-knihy.sk

 

Osobný odber

Novinky

arr3Osobný odberOd 14. 3. 2016 máte možnosť si Vašu objednávku vyzdvihnúť na výdajnom mieste v Bratislave. Nájdete...

Anketa

Ste spokojní s našimi službami?

Veľmi Veľmi 91% Priemerne Priemerne 6% Nie príliš Nie príliš 3% Vôbec Vôbec 0%

Materiálno-spotrebné normy a receptúry - komplet
posledná aktualizácia 25.8.2016
Materiálno-spotrebné normy a receptúry, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť pre školské stravovanie - aktualizácia princípov aplikácií s účinnosťou od septembra 2016.   Osvojenie si zdravých stravovacích návykov v detskom veku sa považuje za jednu z najúčinnejších foriem prevencie nutrične podmienených chorôb, na formovaní ktorých sa podieľajú aj zariadenia školského
naša cena 36,90 EUR

Materiálno-spotrebné normy a receptúry - komplet
img

Logika má nezastupiteľné miesto nielen pri algoritmizácii procesov usudzovania, ale je aj generátor nových koncepcií, ktoré zohrali dôležitú úlohu pri rozvoji počítačovej vedy (infor­matiky). Kniha je venovaná prezentácii moderných základov logiky pre potreby informatikov, ktorí premýšľajú nad možnosťami simulácie ľudskej mysle informatickými prostriedkami. Prezentujú sa v nej nielen základy
naša cena 19,90 EUR

Úvod do logiky pre informatikov
img

  Zámerom publikácie je objasniť riziká spojené s kyberšikanou a sextingom. Kyberšikana zahŕňa využívanie informačných a komunikačných technológií, ktoré podporujú úmyselné, nepriateľské a často opakované správanie jednotlivca alebo skupiny s úmyslom ublížiť. Aj keď možno, že obeťou kyberšikany sa môže stať hocikto, najčastejšími realizátormi a obeťami tohto druhu správania sú deti a dospievajúci.
naša cena 6,90 EUR

Sexting a kyberšikana
img

V posledných desaťročiach narastá vplyv nových výchovných prístupov v školách, pribúdajú práce, ktoré vytvárajú koncepcie výchovy a vzdelávania žiakov v škole. Tieto koncepcie požadujú zaviesť do praxe teóriu tvorivo – humánnej výchovy. Táto teória predstavuje koncepčný rámec, v ktorom môžu vznikať rozličné alternatívy a kde sa môže prejaviť sloboda a tvorivosť pedagogického pracovníka. V
naša cena 6,90 EUR

Disciplína ako cieľ, prostriedok a výsledok výchovy
img

Sociálna práca v praxi
Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce
Kompendium Sociálna práca v praxi je ojedinělým počinem kolektivu významných odborníků oboru, kteří svými teoretickými, praktickými a aplikačními přínosy pro rozvoj sociální práce budují moderní vědní disciplínu v nelehkých podmínkách postmoderní společnosti. Ta přináší řadu nových sociálních fenoménů, které se mnohdy řeší na parciální úrovni jednotlivých vědních disciplín a mnohdy pro
bežná cena 16,90 EUR
naša cena 16,90 EUR

Sociálna práca v praxi
img

 
Sociálna práca v praxi

Najčastejšie problémy praktickej sociálnej práce

 

 

MGJlYjQxN