» Tlač a spracovanie
Pre-Press (predtlačová príprava)

 

Grafický návrh

Zalamovanie

Redakčné práce

Register (menný, vecný)

Príprava dodaných súborov do tlače

Press - tlačiarenské práce

 

Ofsetová tlač a digitálna tlač

Knihy, brožúry

Zborníky

Katalógy, newslettre

Príbalové letáky

Booklety, vložky do CD, DVD

Letáky

Plagáty

Vizitky

Personalizovaná tlač a číslovanie (stravné lístky, vstupenky, personalizované dokumenty a pod.)

Potlač poštových obálok

Samoprepisovacie tlačivá – aj digitálne, v menších nákladoch

 

 

 

Post-press - knihárske práce

 

Väzba V1 (zošit, 2 spinky)

Väzba V1 (zošit, 2 spinky)

Väzba V2 (lepená brožúra)

Väzba V8a (tvrdá šitá väzba s polepom)

Hrebeňová väzba

Kalendár (stolový, nástenný)

          

Falcovanie (skladanie na jeden lom alebo na dva lomy)

    

Perforovanie (súvislé dierkovanie papiera, ktoré zaistí bezproblémové odtrhnutie jeho časti, napr. stravné lístky, vstupenky, odpovedné hárky a pod.)

 

Laminovanie (zatavenie papiera medzi dve fólie. Je vhodné aj pre digitálnu tlač)

 

 

Veľkoformátová tlač

 

šírka rolky: 610 mm

materiál: papier, interér

 

- plagáty

- schémy, plány a projekty pre architektov

 

 

Dáta pre tlač

 

Orezové značky

Vzdialenosť orezových značiek nastavte na 4 mm od okraja čistého formátu dokumentu. Pokiaľ sa nejedná o tlač na spadávku, orezové značky v dodanom súbore nie sú potrebné.

 

PDF

Portable Document Format je formát súborov, ktorý vyvinula v roku 1993 spoločnosť Adobe Systems. Účelom tohto formátu je zabezpečiť, aby sa vytvorený dokument zobrazoval rovnako na rôznych zariadeniach. Pre výstup do pdf odporúčame medzinárodne platný štandard PDF/X1a:2001, ktorý zaistí správne vloženie fontov a zlúčenie transparentností.

 

Rozlíšenie rastrových obrázkov

Rastrový obrázok: napr. fotografia, naskenovaná schéma alebo graf. Pre prezeranie na monitore stačí vo väčšine prípadov rozlíšenie 72 dpi, pre kvalitnú tlač to však nestačí. Rozlíšenie rastrových obrázkov by malo byť 300 dpi.

 

Spadávka

Ak grafika v dokumente siaha po okraj čistého (orezaného) formátu, je potrebné, aby presahovala až do hrubého formátu, ktorý sa po tlači odreže. Pri tvorbe dokumentov nastavte veľkosť stránky vždy na konečný rozmer po orezaní. Presah mimo tohto formátu nastavte na 4 mm.

 

 

Papier a formát

 

Papier pre ofsetovú a digitálnu tlač


Nenatieraný papier:

bežný ofsetový (BO) alebo kopírovací papier 70 - 300 g/m2

farebný kopírovací papier 80 g/m2, 120 g/m2

volumenózny papier 70 - 90 g/m2

Natieraný papier:

matný alebo lesklý papier 100 - 300 g/m2

Špeciálne druhy papiera:

priamoprepisovací papier

samolepiaci papier

 

Papier pre veľkoformátovú tlač

 

Nenatieraný papier:

bežný papier 120g/m2

Natieraný papier:

matný papier 90g/m2, 180 g/m2

matný alebo lesklý fotopapier 200 g/m2, 240 g/m2

 

Formáty

Maximálny formát tlačového hárku pri ofsetovej a digitálnej tlači je SRA3,
t.j. 320 x 450 mm. Pri tlači na plotri je šírka rolky do 610 mm.

Bežné formáty niektorých tlačovín:

A6 (105 x 148 mm) - najmenší formát pre letáky

A5 (148 x 210 mm) - najčastejší formát pre letáky

A4 (210 x 297 mm)

A3 (297 x 420 mm)

A2 (420 x 594 mm) - formát vhodný na veľký plagát

A1 (594 x 841 mm) - formát vhodný na veľký plagát

B5 (176 x 250 mm)

DL (99 x 210 mm) - „obálkový formát“. Vhodný na pozvánky, zľavové kupóny a pod.

vizitka (90 x 50 mm)

 

V praxi sa používajú aj cenovo výhodnejšie alternatívy - tzv. „zmenšené formáty“, pri ktorých je výsledkom napr. pri A5 výsledný formát 145 x 204 mm, pri A4 207 x 291 mm a pri B5 168 x 238 mm.

ZTVkNzdl