»
Knihy

Vytlačíme vaše študijné materiály, skriptá, učebnice, zborníky,

odborné publikácie. V prípade potreby vyžiadame ISBN

a roz­pošleme povinné výtlačky (viac v „službách pre autorov“).

 

 

Tlačivá

Stravné lístky (aj číslované), poštové poukážky,

samoprepisovacie tlačivá a pod.

 

 

Školské časopisy

školské časopisy, ročenky ...

Njc1MG