Top produkt

naša cena 9,90 EUR
do košíka:
naša cena 16,90 EUR
do košíka:

Posunkuj so mnou
Základná posunková zásoba pre deti so sluchovým postihnutím
Farebný obrázkový slovník slovenského posunkového jazyka pre deti sa skladá z 10 tém a skoro 400 posunkov, ktoré sú využiteľné pre deti so stratou sluchu na začiatku ich výchovy a vzdelávania. Slovník obsahuje aj dôležitú a pomerne rozsiahlu teoretickú časť. Má slúžiť ako pomôcka pre rozličné skupiny používateľov: pre rodičov detí so stratou sluchu, pre rodičov detí s hluchoslepotou, resp. iným
naša cena 14,90 EUR

Posunkuj so mnou
img

Experimenty v psychológii
Ako vzniká poznanie
Rozumieť metodológii výskumu, a teda aj spoľahlivosti výsledkov výskumu, je súčasťou vedeckej gramotnosti, ktorá sa v súčasnosti stáva čoraz nevyhnutnejšou. Núti nás to obracať pozornosť nielen k často fantastickej informácii, ale hlavne k otázke, ako bola táto informácia získaná, a teda nakoľko je spoľahlivá. Vedecká gramotnosť tak môže dopomôcť ku kritickému mysleniu vo všeobecnosti – nejde
naša cena 11,90 EUR

Experimenty v psychológii
img

Odakz z Marburgu
Novokantovstvo od kritiky poznania k antropológii
Filozofické koncepcie, ktoré obvykle súhrnne charakterizujeme ako novokantovstvo, vznikom ako i vrcholom svojho pôsobenia podstatne určovali spôsob filozofického myslenia na väčšine európskych elitných univerzít pred prvou svetovou vojnou.1 To znamená, že sotva možno plne pochopiť dynamiku vývoja filozofického myslenia v 20. storočí bez priamych alebo nepriamych odkazov na mysliteľov
naša cena 13,20 EUR

Odakz z Marburgu
img

Filozofický príbeh odpustenia
Odpustenie a neodpustiteľné u V. Jankélévitcha, J. Derridu a P. Ricoeura
Práca vychádza z presvedčenia, že odpustenie má nielen náboženský, ale aj svoj vlastný filozofický príbeh. Je pokusom aspoň sčasti zachytiť filozofický príbeh odpustenia a na základe analýzy a porovnania najdôležitejších filozofických koncepcií odpustenia po udalosti holokaustu hľadať odpoveď na otázky: Čo je odpustenie?, Aké sú jeho možnosti?, Kde sú jeho limity? Časť autorov pripúšťa možnosť
naša cena 7,90 EUR

Filozofický príbeh odpustenia
img

 


Spoločne do školy + Kreslíme so škôlkarmi
bežná cena 15,80 EUR

naša cena 12,00 EUR

img

NWM2NWUzOG